I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Adresa:
Adresa Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17
Spojenie:

Telefón:
ÚSTREDŇA 421 48 441 1111
ÚSTREDŇA SNA 421 48 414 5245

Prijímacia kancelária 421 48 441 3196
prijem@nspbb.sk

Informačné centrum 421 48 441 2772 - 421 48 441 2771
infocentrum@nspbb.sk
Telefón Administratíva:
Telefón Ambulancie:
Telefón Lôžkové oddelenia :
Kliniky

Kliniky:
Algeziologická klinika SZU
Dermatovenerologická klinika SZU
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
II. Chirurgická klinika SZU
II. Interná klinika SZU
Klinika plastickej chirurgie SZU
Neurochirurgická klinika SZU
Onkologická klinika SZU
II. Neurologická klinika SZU
II. Urologická klinika SZU
II. Očná klinika SZU

Oddelenia

Oddelenia:
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Geriatrické oddelenie
Hematologické oddelenie
Oddelenie infektológie
Odd klinického prac. lekárstva a klin. toxikológie
Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie
Oddelenie neonatológie a JIRS
Oddelenie ortopédie
Oddelenie otorinolaryngológie – ORL
Oddelenie pneumológie a ftizeológie
Oddelenie psychiatrie
Oddelenie úrazovej chirurgie – traumatológia
Lekáreň FNsP FDR
Oddelenie cievnej chirurgie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom