I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov

Adresa:
FNsP J.A.Reimana Prešov
Jána Hollého 14
081 81
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky
Klinika vnútorného lekárstva I
Klinika vnútorného lekárstva II
Klinika chirurgie
Klinika pediatrie
Klinika gynekológie a pôrodníctva
Klinika kardiológie
Klinika úrazovej chirurgie
Klinika urgentnej medicíny
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Klinika urológie
Klinika maxilofaciálnej chirurgie a dentálnej hygieny
Klinika neurológie
Klinika geriatrie
Klinika onkológie

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína
Dermatovenerológia
Doliečovacie a oddelenie dlhodobo chorých
Geriatria
Gynekológia a pôrodníctvo
Perinatologické centrum
Chirurgia
Cievna chirurgia
Kardiocentrum
Klinická hematológia
Klinická onkológia
Krvná banka
Maxilofaciálna chirurgia
Pracovisko dentálnej hygieny
Neurológia
Oftalmológia
Operačné sály a centrálna sterilizácia
Ortopédia
Otorinolaryngológia
Pediatria
Plastická chirurgia
Pracovná zdravotná služba
Pracovné lekárstvo
Prenosné choroby
Psychiatria I
Psychiatria II
Rádiológia
Radiačná onkológia
Úrazová chirurgia
Urgentná medicína
Urológia
Vnútorné lekárstvo I
Vnútorné lekárstvo II
Nemocničná lekáreň
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom