I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trnava

Adresa:
Fakultná nemocnica
A. Žarnova 11
917 75 Trnava

Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky
Interná klinika
Infekčná klinika
Klinika pneumológie a ftizeológie
Detská klinika
Chirurgická klinika
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Traumatologicko-ortopedická klinika
Onkologická klinika
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Rádiologická klinika

Oddelenia
Neurologické oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Urologické oddelenie
Otorinolaryngologické oddelenie
Očné oddelenie
Kožné oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Geriatrické oddelenie
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
Komplex operačných sál a centrálnej sterilizácie
Hematologické oddelenie
Patologicko anatomické oddelenie
Oddelenie urgentnej medicíny
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom