I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Adresa:
Fakultná nemocnica
ul.Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina

Spojenie:

Telefón:
Tel.: +421 41 5110 111
+421 41 7645 125
+421 41 7645 126
+421 41 7645 127
+421 41 7243 125
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom