I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Bánovce nad Bebravou

Nemocnica Bánovce nad Bebravou

Nemocnica Bánovce nad Bebravou

Adresa:
Nemocnica Bánovce nad Bebravou
Hviezdoslavova 23/3,
95701 Bánovce nad Bebravou
Telefón - ústredňa: 038/ 762 4111- spojovateľka
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Dermatovenerologická
Ambulancia chronickej bolesti
Interná ambulancia
Ortopedická ambulancia
Kardiologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Amb. pľúcných a respiračných chorôb
Ambulancia v obore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Nefrologická ambulancia

Oddelenia
Interné oddelenie
Chirurgické oddelenie
Gynekologické oddelenie
Fyz. rehabilitačné oddelenie
Detské oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Rádiodiagnostické oddelenie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom