I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica s poliklinikou Čadca

Nemocnica s poliklinikou Čadca

Nemocnica s poliklinikou Čadca

Adresa:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
022 16 Čadca

Telefón - ústredňa: +421 41 4 604 111
Spojenie:


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom