I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Ilava

Nemocnica Ilava

Nemocnica Ilava

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
NsP Ilava, n.o.,
Štúrova č.3.,
019 01 Ilava
Telefónna ústredňa: Tel.: 042 4466999
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Chirurgická JZS
Interné
Gynekologicko-pôrodnícke
Novorodenecké
Dlhodobo chorých (ODCH)
Paliatívne


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom