I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Levoča

Nemocnica Levoča

Nemocnica Levoča

Adresa:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

Telefón - ústredňa:
+421 53 451 2651 – 4
+421 53 451 3284 – 5
+421 53 451 3481 – 4
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Detské oddelenie
Doliečovacie oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Interné oddelenie
Neurologické oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie
Psychiatrické oddelenie
Urologické oddelenie
Hematologicko-transfúzne oddelenie
Oddelenie klinickej biochémie
Patologicko-anatomické oddelenie
Rádiodiagnostické oddelenie
Záchranná zdravotná služba


Ambulancie
Interná ambulancia
Kardiologická ambulancia
Diabetologická ambulancia
Pediatrická ambulancia
Detská neurologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Neurofyziologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Cievna ambulancia
Traumatologická ambulancia
Urologická ambulancia
Otorinolaryngologická ambulancia
Foniatrická ambulancia
Oftalmologická ambulancia
Oftalmodiabetologická ambulancia
Glaukómová ambulancia
Gynekologická ambulancia s USG pracoviskom
Poradňa pre rizikovú graviditu
Sexuologická ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Anesteziologická ambulancia
Algeziologická ambulancia
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
Hematologická ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Sexuologická ambulancia v odbore psychiatria
Onkologická ambulanciaFormuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom