I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Nová Baňa

Nemocnica Nová Baňa

Nemocnica Nová Baňa

Adresa:
Nemocnica Nová Baňa
Cintorínska 21,
96801 Nová Baňa
Telefón - ústredňa: 045 6855 041
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom