I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Nové mesto nad Váhom

Nemocnica Nové mesto nad Váhom

Nemocnica Nové mesto nad Váhom

Adresa:
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
M. R. Štefánika 1
915 31 Nové Mesto nad Váhom
Telefónna ústredňa: 032 / 7740 411
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom