I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Partizánske

Nemocnica Partizánske

Nemocnica Partizánske

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Partizánske,
nezisková organizácia
Ul. Nová nemocnica 511
958 14 Partizánske
Telefónna ústredňa: 038/ 749 2201
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom