I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Považská Bystrica

Nemocnica Považská Bystrica

Nemocnica Považská Bystrica

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986,
017 26 Považská Bystrica
Telefónna ústredňa:042/4326914
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom