I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Kramáre, Ladislava Dérera

Fakultná nemocnica Kramáre, Ladislava Dérera

Fakultná nemocnica Ružinov

Adresa:
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava, Kramáre
Tel.: +421 2 59541 111
Mail: NLD@fnspba.sk
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky, oddelenia a ambulancie
I. Interná klinika
III. Interná klinika
Klinika infektológie a geografickej medicíny
II. Neurologická klinika
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Chirurgická klinika
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Rádiodiagnostická klinika
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Urologická klinika
Klinika úrazovej chirurgie
Klinika chorôb ženských
Klinika geriatrie
Neurochirurgická klinika
Novorodenecké oddelenie
Centrálne prijímacie oddelenie
Oddelenie klinickej hematológie
Oddelenie funkčnej diagnostiky
Oddelenie klinickej genetiky
Nemocničná poliklinika
Nemocničná lekáreň
Národné toxikologické informačné centrum
Oddelenie dlhodobo chorých

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom