I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Adresa:
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01, Nitra
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Infekčná klinika
Kardiologická klinika
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
FBLR - klinika
Klinika novorodencov, detí a dorastu
Klinika otorinolaryngológie
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie
Chirurgická klinika
Interná klinika
Neurochirurgická klinika
Neurologická klinika
Očná klinika
Psychiatrická klinika
Oddelenia
Oddelenie cievnej chirurgie
Oddelenie klinickej farmakológie
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
Oddelenie záchrannej zdravotnej služby
Oddelenie plastickej chirurgie
Oddelenie urgentnej medicíny
Stomatochirurgické oddelenie
Urologické oddelenie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom