I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnice Staré mesto

Fakultná nemocnice Staré mesto

FNsP Milosrdní Bratia s.r.o.

Adresa:
Adresa: Námestie SNP 10,
814 65 BRATISLAVA,
e-mail: info@milosrdni.sk
nemocnica@milosrdni.sk
adresa a kontakt pre pripomienky sekretariat@milosrdni.sk
Spojenie:

Telefón:
tel.: sekretariát - 02/52 968 553, 57 887 501, 502
spojovateľ - 02/57 887 111
recepcia - 02/57 887 100
hlavná recepcia - 02/57 887 500
fax.: 02/52964476
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Ambulancia praktického lekára
Alergologicko - imunologická ambulancia
Endokrinologická ambulancia I.
Endokrinologická ambulancia II.
Endoskopická ambulancia (gastroskopia, kolonoskopia)
Cievno - chirurgická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Chirurgická pohotovostná ambulancia
Dermatologická
Diabetologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Interná príjmová ambulancia
Interná ambulancia
Kardiologická ambulancia
Kardiologická ambulancia II.
Nefrologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Očná ambulancia
Onkologická ambulancia
Ortopedická ambulancia
Otorinolaryngológia (ORL)
Prsníková ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Psychologická ambulancia
Rehabilitácia
Reumatologická ambulancia
Urologická ambulancia
Všeobecný lekár pre dospelých

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Chirurgické oddelenie
Interné oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH)
Oddelenie klinickej onkológie a paliatívnej starostlivosti
Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM)

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom