I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Petržalka, Svätého Cyrila a Metóda

Fakultná nemocnica Petržalka, Svätého Cyrila a Metóda

Fakultná nemocnica Petržalka, Svätého Cyrila a Metóda

Adresa:
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Nemocnica sv. C a M
Antolská 11
851 07 Bratislava, Petržalka
Tel.: +421 2 68671 111
Mail: NCM@fnspba.sk
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky, oddelenia a ambulancie
IV. interná klinika
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
II. chirurgická klinika
II. ortopedicko-traumatologická klinika
Ortopedické oddelenie
Oddelenie úrazovej chirurgie
I. otorinolaryngologická klinika
Očná klinika
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
Klinika hematológie a transfúziológie
Gastroenterologická klinika
Novorodenecká klinika M. Rusnáka
Neurologické oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Urologické oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Foniatrické oddelenie
Oddelenie centrálnych operačných sál
Oddelenie klinickej psychológie
Oddelenie klinickej logopédie
Oddelenie cievnej chirurgie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Rádiodiagnostická klinika
Oddelenie funkčnej diagnostiky
Oddelenie urgentnej medicíny
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Oddelenie dlhodobo chorých
Nemocničná poliklinika
Nemocničná lekáreň

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom