I-nemocnica - Fakultné nemocnice - ŠGN Podunajské Biskupice

Špeciálna geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Špeciálna geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Adresa:
Univerzitná nemocnica
Bratislava
ŠGN Podunajské Biskupice
Krajinská 91
825 56 Bratislava
Tel.: 0918 660 660
E-Mail: NPB@fnspba.sk
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky, oddelenia a ambulancie
Klinika geriatrie SZU
Oddelenie dlhodobo chorých I.
Oddelenie dlhodobo chorých II.
Doliečovacie oddelenie
Jednotka intenzívnej starostlivosti
Geronto-psychiatrické oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Klinika rádiodiagnostiky SZÚ
pracovisko CT
pracovisko RTG
pracovisko angiografie
Krvná banka
Oddelenie klinickej farmakológie
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Denzitometria
USG diagnostika - urológia
USG diagnostika - gynekológia
USG diagnostika - interná
Ambulancie
Diabetologická
Fyziatricko-rehabilitačná
Gastro-enterologická
Geriatrická
Gynekologická
Hematologická
Chirurgická
Interná
Kardiologická
Klinickej imunológie a alergológie dosp.
Nefrologická
Neurologická
Očná
ORL pre dospelých
Ortopedická
Psychiatrická
Psychologická
Reumatologická
Urologická

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom