I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Ružinov

Fakultná nemocnica Ružinov

Fakultná nemocnica Ružinov

Adresa:
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6,
826 06 Bratislava
Tel.: +421 2 48234 111
Fax: +421 2 43 336 433
Mail: NRu@fnspba.sk
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky, oddelenia a ambulancie
V. interná klinika
Neurologická klinika
Psychiatrická klinika
IV. chirurgická klinika
I. ortopedicko-traumatologická klinika
II. otorinolaryngologická klinika
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
Novorodenecké oddelenie
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Klinika plastickej chirurgie
Oddelenie chirurgie ruky
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Klinika pneumológie a ftizeológie I. – odd. klinickej onkológie
Klinika pneumológie a ftizeológie II.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Klinika hrudníkovej chirurgie
Urologické oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Oddelenie klinickej hematológie
Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky
Oddelenie klinickej farmakológie
Rádiodiagnostické oddelenie
Klinika oftalmológie
Kožná klinika
Centrálne prijímacie oddelenie
Komplex operačných sál
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Klinika funkčnej diagnostiky
Nemocničná poliklinika
Nemocničná lekáreň

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom