I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Staré mesto

Fakultná nemocnica Staré mesto

Fakultná nemocnica Staré mesto

Adresa:
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Tel.: +421 2 57290 111
Mail: NSM@fnspba.sk
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky, oddelenia a ambulancie
I. Interná klinika
II. Interná klinika
I. Neurologická klinika
Psychiatrická klinika
I. Chirurgická klinika
Dermatovenerologická klinika
Klinika telovýchovného lekárstva, fyziatrie a rehabilitácie
I. Rádiologická klinika
Centrum lekárskej genetiky
Ústav patologickej anatómie
Mikrobiologický ústav
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Ústav epidemiológie
Oddelenie klinickej hematológie
Krvná banka
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie
Nemocničná lekáreň
Úsek špecializovaných ambulancií
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom