I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Myjava

Nemocnica Myjava

Nemocnica Myjava

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
Staromyjavská 59,
907 01 Myjava
Telefónna ústredňa: 034/69 79 111




Spojenie:

Telefón:




Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
chirurgia
detsko-dojčenecké
novorodenecké
gynekológia
pôrodníctvo
ušné-nosové-krčné
ochorenia TBC a pľúcnych chorôb
anesteziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebna rehabilitácia
rádiodiagnostika
hematológia a transfúzna služba
klinická biochémia
lekárska mikrobiológia
Ústavná lekáreň
Ambulantné pracoviská






Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom