I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Dunajská Streda

Nemocnica Dunajská Streda

Nemocnica Dunajská Streda

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská č. 23
929 01 Dunajská Streda
Telefón - ústredňa: 421 31/5525455
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie
ORL oddelenie
Neurologické oddelenie
Interné oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Detské lôžkové oddelenie a novorodenecký úsek
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Geriatrické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Anesteziologicko-restutučné

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom