I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Hlohovec

Nemocnica Hlohovec

Nemocnica Hlohovec

Adresa:
Nemocnica s Poliklinikou Hlohovec, s. r. o.
Nábrežie A. Hlinku 27
920 01 Hlohovec
Telefón - ústredňa: 033/742 40 11




Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Lekárska služba prvej pomoci Ambulancie praktického

lekára pre deti a dorast Ambulancie praktického

lekára pre dospelých Odborné ambulancie LSPP Galanta

Oddelenia
Liečebňa pre dlhodobo chorých
FMC dialyzačné stredisko
Diagnostické centrum
Oddelenie klinickej biochémie
Rehabilitačné oddelenie




Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom