I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Humenné

Nemocnica Humenné

Nemocnica Humenné

Adresa:
Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.
Nemocničná 7,
066 01 HUMENNÉ

Telefón - ústredňa: +421 (0) 57 7706 111, 112, 113
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
interné oddelenie
neurologické oddelenie
detské oddelenie
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
chirurgické oddelenie
oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)
novorodenecké oddelenie
liečebňa dlhodobo chorých 60 postelí.

Ambulancie
internej ambulancii
infekčnej ambulancii
ambulancii pri pneumoftizeologickom oddelení
neurologickej ambulancii, vrátane elektromyokgrafie a encephalografie
ambulancii pri detskom oddelení
gynekologickej ambulancii Koškovce
gynekologickej ambulancii Ohradzany
gynekologickej ambulancii pri oddelení
chirurgickej ambulancii
traumatologickej ambulancii
ambulancii klinickej onkológie
ARO (OAIM) ambulancii, na ktorej sa vykonávajú predoperačné vyšetrenia
ambulancii hematológie a transfuziológie
ambulancii gastroenterológie
ambulancii diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
ambulancii rizikových novorodencov
ambulancii detskej nefrológie
ambulancii detskej gastroenterológie
ambulancii klinickej psychológie.


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom