I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Stará Ľubovňa

Nemocnica Stará Ľubovňa

Nemocnica Stará Ľubovňa

Adresa:
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

spojovateľka: (+421-52-) 43 17 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia

Detské oddelenie ·
Detské oddelenie - novorodenecký úsek ·
Interné oddelenie + JIS ·
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie ·
Gynekologicko-pôrodnické oddelenie ·
OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny ·
Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) ·
Neurologické oddelenieAmbulancie
slovak Detské ambulancie ·
Gastroenterologická ambulancia ·
Chirurgické ambulancie ·
Traumatologická amblulancia ·
ORL ambulancia ·
Ambulancia pre patologickú graviditu ·
Onkologická ambulancia ·
Anestéziologická ambulancia ·
FBLR ambulancia ·
Hematologická ambulancia ·
Foniatrická ambulancia ·
Algeziologická ambulancia ·
Ambulancia cievnej chirurgie ·
Interná ambulancia I ·
Mammarná ambulancia ·
Ambulancia pre sterilné manželstva ·
Príjmová ambulancia (interné oddelenie) ·
Ambulancia neinvazívnej diagnostiky (interné oddelenie) ·
Endoskopické pracovisko (interné oddelenie) ·
Ambulancia pracovnej zdravotnej služby ·
Príjmová ambulancia (neurologické oddelenie)


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom