I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Martin

Nemocnica s poliklinikou Martin

Nemocnica Martin

Adresa:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Telefón - ústredňa: 043 / 4 203 303
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
1. Chirurgická klinika
1. Interná klinika
Interná klinika gastroenterologická
Klinika transplant., visc. a ciev. chir.
Dermatovenerologická klinika
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Oddelenie plastickej chirurgie
Klinika prac. lekárstva a toxikológie
Psychiatrická klinika
Klinika otorin. a chirurgie hlavy a krku
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb
Klinika anes. a intenzívnej medicíny
Neonatologická klinika
Klinika detskej chirurgie
Klinika nukleárnej medicíny
Ústav klinickej biochémie
Ortopedicko - traumatologická klinika
Neurologická klinika
Očná klinika
Klinika infektológie a cestovnej medic.
Rádiologická klinika
Oddelenie lekárskej genetiky
Oddelenie klinickej mikrobilógie
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
Oddelenie klinickej imuno. a alergo.
Onkologické centrum
Transplantačné centrum
Slovenský artroplastický register
Klinika hematológie a transfuziológie
Ústav patologickej anatómie
Prevádzkový odbor
Neurochirurgické oddelenie
Urologická klinika
Klinika stomatológie a max. chirurgie
Klinika detí a dorastu
Ústav súdneho lekár. a med. exper.


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom