I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Sobrance

Nemocnica Sobrance

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.

Adresa:
Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.
Ulica mieru 12
073 01 Sobrance
Telefón: 056/65 223 96, 056/64 196 11

Spojenie:
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Doliečovacie oddelenie
Interné oddelenie
LDCH ONS


Ambulancie
Interná ambulancia
Poliklinické oddelenie TaPCH
Rehabilitačná ambulancia


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom