I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Spišská Nová Ves

Nemocnica Spišská Nová Ves

Nemocnica Spišská Nová Ves

Adresa:
Nemocnica Spišská Nová Ves
adr.: Jánskeho 1,
052 01
Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4199111


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom