I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Veľký Krtíš

Nemocnica Veľký Krtíš

Nemocnica Veľký Krtíš

Adresa:
NsP Veľký Krtíš - Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
Nemocničná 1,
99001 Veľký Krtíš
Telefón - ústredňa: 047 4830 707
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom