I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Žiar nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom

Adresa:
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom
Telefón - ústredňa: 045/6709102, 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Chirurgické
Gynekologicko-pôrodnícke
Interné
Pediatrické
OAIM
Neurologické
Fyziatricko-rehabilitačné
Cievna ambulancia MUDr. Výrostku
Interné ambulancie
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom