I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Komárno

Nemocnica Komárno

Nemocnica Komárno

Adresa:
FORLIFE n.o.
Všeobecná Nemocnica Komárno
Mederčská 39
947 75 Komárno
telefón: +421 (0)35 7909 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Ambulancia vnútorného lekárstva
Ambulancia pediatrie
Ambulancia chirurgie
Ambulancia klinickej onkológie
Ambulancia hematológie
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
Ambulancia gastroenterológie
Ambulancia infektológie
Ambulancia neurológie
Ambulancia otorinolaryngológie
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Ambulancia gynekologickej onkológie
Ambulancia geriatrie
Ambulancia rádioterapie
Oddelenia
Jednodňová chirurgia
Oddelenie chirurgie
Oddelenie pediatrie
Oddelenie neonatológie
Oddelenie vnútorného lekárstva
Oddelenie dlhodobo chorých
Oddelenie neurológie
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva
Oddelenie radiačnej onkológie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie geriatrie
Oddelenie klinickej onkológie
Oddelenie rádiodiagnostiky
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie patológie
Oddelenie hematológie a transfuziológie
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Nemocničná lekáreň

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom