I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Šaľa

Nemocnica Šaľa

Nemocnica Šaľa

Adresa:
Všeobecná nemocnica Šaľa
Nemocničná 1,
92719 Šaľa
031 7730 320

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom