I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Topolčany

Nemocnica Topolčany

Nemocnica Topolčany

Adresa:
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI n.o.
Pavlovova 17,
955 20 Topoľčany
tel.: +421 (0)38 5351 111

Spojenie:
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Algeziologická ambulnacia
Anesteziologická ambulnacia
Diabetologická ambulancia
Dlhodobo chorých
Endokrinologická ambulancia
Endoskopia tráviaceho traktu
Geriatrická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Hematologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Infektologická ambulancia
Interná ambulancia
Interná konziliárna ambulancia
Jednodňová chirurgia
Kardiologická ambulancia
Klinickej onkológie
Krčná ambulancia
LSPP pre deti a dorast
Nefrologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Očná ambulancia
Ortopedická ambulancia
Pediatrická ambulancia
Pneumologicko ftizeologická ambulancia
Úrazovej chirurgie
Urgentného príjmu
Urologická ambulancia
Oddelenia
Anesteziológie a intenzívnej medicíny
Dlhodobo chorých
Doliečovacie oddelenie
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Chirurgické oddelenie
Interné oddelenie
Krčné oddelenie
Neurologické oddelenie
Očné oddelenie
Ortopedické oddelenie
Pediatrické oddelenie
Traumatologické oddelenie
Urologické oddelenie
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom